Què
fem?
CTFC

Contribuïm a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural.

Per aconseguir aquest objectiu treballem a partir de tres programes: la gestió forestal multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i la bioeconomia i la governança.

La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau com l'equilibri de funcions del medi natural, l'adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor. Part de l'activitat realitzada als programes es transfereix a través de la societat FBS.

programes de treball
Línies principals
d'investigació i transferència al CTFC
Catàleg
de serveis
Si voleu conèixer els serveis que ofereix el CTFC podeu descarregar-vos el catàleg.
catàleg de serveis