• Bioproductes
  • Projectes destacats
  • Notícies

Des de sempre, el bosc ens ha proporcionat béns: fusta, llenya, suro, bolets, pinyons,... No obstant això, sovint el valor de mercat d’aquests productes no permet retribuir satisfactòriament els propietaris i gestors del bosc.

La bioeconomia circular ofereix la possibilitat de valoritzar nous productes forestals que reemplacen els procedents de matèries primeres fòssils i no renovables. Un exemple n’és la construcció amb l’ús de productes de nova generació com el CLT, un producte de prestacions mecàniques excepcionals que permet obrir un mercat nou per a la fusta local, reduir sensiblement la petjada de carboni en l'àmbit de la construcció i incrementar l‘eficiència energètica en l’edificació.

Altres tipus de productes forestals lligats a la bioeconomia circular són els biocombustibles agroforestals o els produïts per les biorefineries per a la indústria agroalimentària, farmacèutica o química. A més, la innovació cientificotècnica també potencia l’oferta de productes forestals a través del cultiu de productes originàriament silvestres, com el cas de la tòfona, o de la valorització de les plantes aromàtiques i medicinals.

Projectes destacats /
INTERREG FORUO
INTERREG FORUO /

Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural

logotip CTFC
INTERREG WOODMARKETS
INTERREG WOODMARKETS /

La transformación digital al servicio de la industria maderera del espacio SUDOE

logotip CTFC
WILDFOOD
WILDFOOD /

Eating the wild: Improving the value-chain of Mediterranean Wild Food Products (WFP)

logotip CTFC
MIKOGEST
MIKOGEST /

Gestión dinámica innovadora del recurso micológico

logotip CTFC
Notícies /