Bioeconomia i governança / CTFC
Línies d'R+D i Transferència

  • Cadena de valor de productes forestals, fusters i no fusters
  • Bioenergia i bioproductes de base agroforestal
  • Economia forestal
  • Política i governança
  • Serveis ecosistèmics i pagament per serveis ambientals
  • Plagues i malalties forestals i el seu impacte en les cadenes de valor
  • Natura i salut. EH2Lab
  • Biociutats
Àmbits de treball

/ Aprofitaments fusters i els seus derivats

/ Fusta, productes tecnològics derivats i aplicació a la construcció

/ Productes forestals no fusters: bolets, tòfones, suro, plantes aromàtiques i medicinals, fruits del bosc, pinyons, etc.

/ Anàlisi territorial i gestió de bases de dades

/ Governança del risc

/ Planificació forestal estratègica

/ Anàlisi cost/benefici

/ Avaluació d’externalitats i instruments polítics

/ Avaluació econòmica de projectes ambientals

/ Disseny i avaluació d’instruments de governança