Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Vega-García, Cristina