Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Garcia Gonzalo, Jordi
Responsable de programa
   
j.garcia@ctfc.es
973 48 1752 ()

Doctor en Ciències Forestals (2007) per la Faculty of Forestry of the University of Joensuu (actualment University of Eastern Finland - Itä-Suomen yliopisto) a Finlàndia.

Enginyer de forests per la Universitat de Lleida (2002)


Del 2008 2015 va treballar com a investigador postdoctoral a l'Instituto Superior de Agronomia (Universidade de Lisboa, Portugal). En l'actualitat desenvolupa la seva activitat investigadora en el grup de dinàmica del paisatge i biodiversitat del CTFC i és investigador associat al Centro de Estudos Florestais - Instituto Superior de Agronomia (CEF-ISA) a la Universitat de Lisboa (Portugal).

La seva activitat investigadora es centra en el desenvolupament de models de gestió d'ecosistemes mitjançant una aproximació multiescalar, mètodes d'optimització i sistemes de recolzament a la presa de decisions. Aquestes eines i metodologies permeten confrontar la complexitat de la gestió del territori on intervenen múltiples decisors amb múltiples objectius en un context de canvi climàtic. El principal objetiu és desenvolupar mètodes innovadors que puguin ser utilitzats per l'administració pública, per propietaris forestals, indústria i ONGs per una gestió adaptativa del territori en un context de planificació multi-objectiu del territori. Aquestes eines permetran també millorar el desenvolupament de polítiques.

Ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals que li han permès establir una sèrie de col·laboracions amb investigadors tant nacionals com internacionals amb els que participa en diversos projectes finançats per l'Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Borges, J.G., Marques, S., Garcia-Gonzalo, J., UrRahman, A., Bushenkov, V., Sottomayor, M., Ochoa De Carvalho, P., Nordström, EM. A multiple criteria approach for negotiating ecosystem services supply targets and forest owners' programs.Forest Sciences. In print.

Garcia-Gonzalo J., Pais, C., Bachmatiuk, J. Weintraub A. 2016. Accounting for climate change in a forest planning stochastic optimization model. Canadian Journal of Forest Research. 46: 1111-1121

Garcia-Gonzalo, J., Bushenkov, V., McDill, M., Borges, J.G. 2015. A decision support system for assessing trade-offs between ecosystem management goals. An application in Portugal. Forests, 6(1), 65-87

Ferreira, L., Constantino, M., Borges, J. G. and Garcia-Gonzalo, J. 2014. Addressing Wildfire Risk in a Landscape-Level Scheduling Model: An Application in Portugal. First Online July 2014. Forest Science.

Garcia-Gonzalo J., Borges J. G., Palma, J.H.N., Zuzibarreta-Gerendiain. 2014. A decision support system for management planning of Eucalyptus plantations facing climate change. Annals of Forest Science. Volume 71, Issue 2, pp 187-199.

Garcia-Gonzalo, J., Pukkala, T., Borges, J. 2014. Integrating fire risk in stand management scheduling. An application to Maritime pine stands in Portugal. Annals of Operational Research. Volume 219, Issue 1, Page 379-395

Borges, J. G., Garcia-Gonzalo, J. Bushenkov, V. A., McDill. M.E., Marques, S., Oliveira, M.M. 2014. Addressing multi-criteria forest management with Pareto Frontier methods: an application in Portugal. Forest Science 60: 63-72.